Kaipaako yritysilmeesi uudistustusta?

Yritysilme ja brändi

Suunnittelemme tai päivitämme teille ajanmukaisen, tunnistettavan ja kilpailijoista erottuvan yritysilmeen.

Yritysilme on osa brändiä

Kun mahdollinen tuleva asiakas on ensimmäistä kertaa kosketuksessa yritykseen, hän luo muutamassa sekunnissa mielikuvan siitä, minkälainen yritys on ja voiko sen henkilökuntaan luottaa.

Ensivaikutelma muodostaa suodattimen, jonka läpi asiakas jatkossa tulkitsee yrityksen tekemistä ja toimintaa. Siinä hetkessä luodaan perusta maineelle eli brändille.

Yritysilme on yrityksen visuaalisen ilmeen kokonaisuus. Yhtenäinen yritysilme tekee yrityksestä tunnistettavan, lisää uskottavuutta ja erottuu edukseen kilpailijoista.

Visuaalisella identiteetillä on yrityksen brändille iso merkitys. Uskottavan yritysilmeen lisäksi brändi tarvitsee myös jatkuvaa laadukasta markkinointityötä.

Miten tehdään onnistunut yritysilme?

Kun ryhdymme luomaan yrityksen ilmettä tai päivittämään olemassa olevaa, käymme aluksi läpi yrityksen mission, arvot, vision ja strategian. Onnistunut visuaalinen identiteetti on näiden peruskivien kiteytys ja ilmentymä.

Yhtenäinen ja raikas ilme markkinointimateriaaleissa lisää yrityksen tunnistettavuutta, herättää halutun kohderyhmän huomion ja luo myönteistä ensivaikutelmaa.

Logo on yrityksen tärkein tunnus. Se koostuu yrityksen nimestä ja liikemerkistä tai vain toisesta niistä. Logo näkyy käyntikorteissa, nettisivuilla ja kaikissa mahdollisissa markkinointimateriaaleissa. Yritysilmeen graafinen suunnittelu alkaa useimmiten logon suunnittelusta tai päivittämisestä.

Hyvin suunniteltu yritysilme taipuu joustavasti eri kanaviin kattaen näin mm. nettisivut, sosiaalisen median ja esitteet.

Mitä hyötyä on ajantasaisesta yritysilmeestä?

Yhtenäinen ja raikas ilme lisää yrityksen tunnistettavuutta ja erottuvuutta kilpailijoista. Sen tavoitteena on puhutella haluttua yleisöä ja se viestii kunnioitusta omaa tekemistä kohtaan.

Huolellisesti tehty yritysilme antaa ammattimaisen kuvan ja lisää luottamusta. Se tuo mainontaan ja markkinointiin johdonmukaisuutta ja tekemisen meininkiä.

Ajantasainen yritysilme helpottaa yrityksen arkea, kun erilaisiin tilanteisiin on olemassa etukäteen suunnitellut materiaalit tai vähintään selkeät ohjeet niiden tekemiseen.

Yritysilmeen tärkeimmät osat

Logo ja liikemerkki
Yrityksen tärkein ja näkyvin osa. Yritysilmeen graafinen suunnittelu alkaa useimmiten logon suunnittelusta tai päivittämisestä.

Väri- ja kuvamaailma
Ulkoasuun määritellään yrityksen arvoja ja toimintaa heijastavat päävärit ja kuvamaailma.

Typografia
Yrityksen viestinnässä käytettävän tekstin, kirjainten asettelun, kirjasintyypin sekä värityksen suunnittelu ja sommittelu. 

Graafinen ohjeisto
Graafiseen ohjeistukseen kootaan yksityiskohtaiset ohjeet ja linjaukset yhtenäisen visuaalisen ilmeen toteuttamiseen.

Suunnittelemme tai päivitämme teille ajanmukaisen, tunnistettavan ja kilpailijoista erottuvan yritysilmeen.
Saat meiltä myös yrityksesi ulkoasun mukaiset mainos- ja markkinointimateriaalit.