Graafinen suunnittelu

Se miltä yritys näyttää, kuulostaa ja tuntuu vaikuttaa siitä saatavaan ensivaikutelmaan. Ihmisen mieli luo muutamassa sekunnissa arvion siitä, minkälainen yritys on ja voiko siihen luottaa.

Ensivaikutelma muodostaa vastaanottajan mieleen suodattimen, jonka läpi yrityksen tekemistä ja toimintaa jatkossa tulkitaan. Vaikutelman muuttaminen saattaa myöhemmin olla aikaavievää ja vaikeaa, joten yrityksen visuaalisuuteen kannattaa satsata heti alusta alkaen.

Onnistunut ulkoasu pohjautuu yrityksen visioon, missioon, arvoihin ja strategiaan. Se on näiden peruskivien kiteytys ja ilmentymä. Ulkoasun pitää olla totta ja näyttäytyä kaikissa kanavissa ja kohtauspisteissä halutusti ja tavoitetta tukien.

Hyvä visuaalinen suunnittelu helpottaa katsojaa ymmärtämään haluttu viesti ja parhaimmillaan se nostaa viestin uudelle tasolle.

Suunnittelemme ja toteutamme mm.

  • Yritysilmeet, logot ja liikemerkit, graafiset ohjeistukset
  • Esitteet, lehdet, ilmoitukset, tuoteluettelot
  • Kotisivut, bannerit ja muut digitaaliset viestit
  • Julisteet, suurkuvatulosteet, auto- ja ikkunateippaukset
  • Pakkaukset, opasteet
  • Kirjat, koulutusmateriaalit