photo-of-people-standing-on-top-of-mountain-near-grasses-733162.jpg

Eka Juttu

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on osa yrityksen kuvallista viestintää. Sen avulla syntyy ulkoas niin yritykselle ulkoasu, kuin yksittäiselle mainosmateriaalillekin.

Hyvä graafinen suunnittelu helpottaa katsojaa ymmärtämään viesti ja parhaimmillaan se nostaa viestin aivan uudelle tasolle.

Se tukee katsojaa

  • ymmärtää helposti, mitä hänelle ollaan kertomassa
  • oivaltaa, että siitä on hänelle kauaskantoista hyötyä
  • uskoo sinun pystyvän lunastamaan esitetyn lupauksen
  • kokee asioinnin kanssasi helpoksi ja riskittömäksi

Tekemämme graafinen suunnittelu tähtää tehostamaan yrityksesi kaupallista viestintää ja se voidaan karkeasti jakaa printtiin eli painettuun viestintään sekä digitaaliseen viestintään.

Markkinointimateriaalien suunnittelua ohjaa aina käytettävä markkinointikanava sekä tavoiteltavan kohderyhmän maailmankuva ja käyttäytymismallit.

Graafisen suunnittelun palvelut koostuu

Logo ja liikemerkki

Printti

Tapahtumamarkkinointi

Teippaukset ja myymälämateriaalit

Digitaaliset

Some

Oletko kiinnostunut graafisen suunnittelusta, ota yhteyttä!